ISC Praha - Speed Skating Team

Vyjádření oddílu ISC Praha k událostem v Olešné (22-23.6.2013)

“Není to o tom jestli jsi poražen, ale jestli se ti podaří jít dál.”
Vince Lombardi, NFL trenér

 

 

 

 

V Praze, dne 30.6.2013

Vážený pane Uher,

rádi bychom se tímto otevřeným dopisem ohradili proti článku NESPORTOVNÍ A AROGANTNÍ CHOVÁNÍ ZÁVODNÍKŮ NEBUDEME TOLEROVAT, ve kterém jste jako jeho autor napadl a pošpinil dobré jméno jednoho z nejstarších inline oddílu v České republice.

Jak je z článku patrné, i několik dnů po skončení závodu jste stále pod vlivem silných emocí, což nejen dokládá, jak těžké může být v rámci tak extrémní události, jakou “Adidas 24 hodin okolo Olešné” bezesporu je, zkloubit roli ředitele a závodníka, ale také vybízí k otázce, zda-li sportovní stránka celé věci nebyla jen určitou záminkou pro ventilaci daleko závažnějšího problému v podobě jisté averze či skryté nenávisti. Abychom se vyhnuli podobně emotivní a tedy i unáhlené reakci, přicházíme s naším vyjádřením k celému problému až nyní.

Velice si vážíme sportovních úspěchů, kterých jste dosáhl ať již jako elitní český horolezec nebo člen vítězných adventure týmů, nicméně je naší povinností reagovat na narčení a křivá obvinění, jejichž cílem se náš tým v rámci závodu “Adidas 24 hodin okolo Olešné” stal. Závod se i přes některé drobné nedostatky setkal z naší strany s nadšeným ohlasem, bohužel dozvuky, které následovaly, již tak pozitivní odezvu nepřinesly.

Přestože je daleko snažší špínu šířit než se jí bránit, rádi bychom se o to pokusili.

Zde je naše vyjádření k těm bodům článku, které považujeme za naši povinnosti doplnit či uvést na pravou míru:

CITACE Z ČLÁNKU:
Byli jsme svědky mnoha případů hrubého porušování pravidel, ignorování nařízení pořadatelů a NESPORTOVNÍHO CHOVÁNÍ. Musím říct, že s takovou mírou lidské arogance a sportovní nabubřelosti u jednoho z týmů jsem se ještě nesetkal!!!!

V našem případě šlo o jasné porušení pravidla o použití čelovky v tzv. zaváděcím období, čehož jsme si vědomi a se kterým naprosto souhlasíme. Ostře se však ohrazujeme proti používání spojení jako "míra lidské arogance a sportovní nabubřelost", která zde mají pouze funkci rozdmýchávaní všeobecné nenávisti a cíleně poškozují náš oddíl.

CITACE Z ČLÁNKU:
I když neradi, museli jsme některé (slovy dva) týmy penalizovat 30 minutami, a to z důvodu nerespektování pravidel. Pořadatelé vyhlásili před setměním povinné nasazení čelovek a blikaček z důvodu bezpečnosti.

Tým č. 75 byl minimálně čtyřikrát vyzván, aby nasadil čelovku, načež poprvé to ignoroval bez povšimnuti, podruhé a potřetí už přidal i neslušný komentář na adresu pořadatelů (jdi do prdele a neotravuj) a naposledy už vypustil i vulgarismy (tak to jsi Ty ten za....ny bonzák!!!!!).
U týmu č. 24 znamená 30minutová penalizace zhruba 2 kola mínus, neboť tým jezdí okruh cca 14 až 15 min., ovšem u týmu č. 75 znamená 30minutová „pentle“ zhruba 4 kola, neboť tým jezdí opravdu velmi rychle s časy kolem 8 minut.

A teď se podržte!

Dozvídám se, že toto dělám cíleně, jako závodník, abych zvýhodnil svůj vlastní tým č. 41, který má v daný okamžik na vedoucí tým č. 75 tři kola ztrátu a je na čtvrtém místě.

Jak již bylo výše zmíněno, v našem případě šlo o jasné porušení pravidla o použití čelovky v tzv. zaváděcím období, čehož jsme si byli vědomi a se kterým naprosto souhlasíme. V té době již náš tým jezdil několik kol s čelovkami, jednalo se tedy o individuální selhání jednotlivce, který v době hlášení nutnosti osvětlení vyrazil na trať bez čelovky. Tímto se hluboce omlouváme a věříme, že tuto omluvu přijmete.

Na obhajobu našeho závodníka můžeme snad jen dodat, že k pochybení došlo v rámci jednoho kola, a tak na případná opakovaná upozornění nemohl zareagovat, protože čelovku  neměl a nemohl si jí tedy zapnout. Zároveň k vyhlášení o používání čelovek došlo o celých 45 minut dříve než minulý rok. Neberte prosím toto jako výmluvu, chyba byla jednoznačně na naší straně - vyhlášení bylo několikrát opakováno v éteru a prakticky nemohlo být ignorováno.

Jediná naše výtka směřovala k výši penalizace, která byla Vámi stanovena přímo na místě a neměla přesnou oporu v pravidlech. Pokud by měl být náš tým díky nejednoznačnosti  pravidel diskvalifikován, jednalo by se o velmi přísný trest, jelikož v té době byla ještě viditelnost dobrá (21:00) a docházelo teprve k postupnému zavádění čelovek. Winjay ISC Praha byl tedy nejprve penalizován 30 minutami, které později vystřídala penalizace na jedno, resp. dvě kola.

Právě nejednoznačnost výkladu pravidel a následná penalizace se staly hlavním jablkem sváru a předmětem všech následných nedorozumění, vášní, hádek a sporů. Od té chvíle však bylo jasné, že ti s nálepkou "namyšlených Pražáků co sem přijeli z Le Máns" definitivně upadli v nemilost, čímž však zároveň odstartovala etapa příprav všech "důkazů" jejich arogance a nabubřelosti.

Výtka, že penalizace 30 minut je cílená, nikdy nepadla. Pouze byl vznesen dotaz, zda-li se v tomto případě nejedná o střet zájmů ředitel vs. závodník, s tím, že o penalizaci by tak neměl rozhodovat pouze a jen ředitel závodu, ale celý organizační tým.

CITACE Z ČLÁNKU:
Věřte, že kdybychom měli v danou chvíli více přesných informací o chování některých členů týmu čísla 75 (kategorie sportovní čtveřice), byl by celý tým bez milosti a nekompromisně diskvalifikován už před setměním!!!!!

Toto byla opravdu silná káva i pro ty nejotrlejší!

Ve chvíli, kdy se náš tým ohradil proti výši penalizace která byla delší dobu velmi nejasná, došlo vedení závodu k závěru, že bude potřeba dávat si na tým Winjay ISC Praha velký pozor. Ač se to zdá k nevíře, všechny banality a příhody které se do této doby odehrály a které nikomu nevadily, začaly být přeměřovány jiným metrem, takovým, který by přesně vystihoval nálepku problémových potížistů. 

CITACE Z ČLÁNKU:
Tým č. 75 deklaruje, že to k nám na Moravu do "vidlákova" přijel vyhrát. "Mistři, kteří vyhráli závod v Le Máns", že pro ně nic jiného, než vítězství, nepřichází v úvahu, že to pro nás je ta nejlepší reklama, když v našem závodě startují takové hvězdy in-linového sportu, a že pokud dostanou oněch 30 minut (potažmo 4 kola) distanc, tak se okamžitě sbalí, odjedou domů a už nikdy nepřijedou!!!

Důrazně se ohrazujeme proti slovům "vidlákov" a "mistři", z naší strany nic podobného nepadlo. Nesouhlasíme též se zesměšňování legendárního závodu Le Mans 24 Roller, který svým významem a velikostí předčí jakýkoliv jiný závod konaný v České republice potažmo v celé Evropě (snad jen s výjimkou Berlínského maratonu). Závod, který by pro organizátory kdekoliv ve světě měl být tím velkým vzorem je zde samotným ředitelem závodu znevažován, s čímž rozhodně nesouhlasíme. A je naprosto irelevantní že jsme se závodu kdy zúčastnili a s jakým výsledkem. 

Tým Winjay ISC Praha jinak opravdu deklaroval, že přijel do Olešné vyhrát - na tom ale není vůbec nic špatného! Snad jen v Čechách (a na Moravě a Slezku) se stále setkáme s tzv. falešnou skromností, tedy fenoménem, který je zde hojně oblíbený. Nejedná se o skromnost v pravém smyslu slova, jedná se pouze o to nenazývat věci pravými jmény (a předejít tak posměšným úšklebkům za cenu narušení vlastní integrity). Každý sportovec má své cíle a tyto cíle by neměly být nikým bagatelizovány či zesměšňovány.

CITACE Z ČLÁNKU:
Z týmu 75 se rázem klubou "namistrovaní profesionálové“, které si rychle spojujeme s potížisty, co vystrčili své růžky už při registraci. To, aby si někdo podmiňoval neplacení startovného z důvodu, že je nejlepším týmem v ČR, že absolvoval závody na okruhu v Le Máns a že k nám přijedou závod jedině vyhrát, to mě tehdy rozesmálo a začal jsem cítit nějaký "smrad", přesně podle přísloví mé babičky, která říkává: „Chlapče, kdo sám sebe chválí, jako by se hovnama mazal.“

Winjay ISC Praha je ryze amatérský tým, trénující ve svém volném čase a na své osobní náklady. Nesouhlasíme s tvrzením, že tým Winjay ISC Praha chtěl startovné zdarma na základě vítězství v závodě Le Mans 2013.

V minulém roce byl náš člen Martin Jirsa v kontaktu s jedním z členů organizačního týmu “Adidas 24 okolo Olešné” s tím, zda-li by byl ochotný pomoci s celkovou propagací závodu. Martin ochotně souhlasil, navštívil trať, poskytl určité informace ohledně organizace a marketingově celou akci podpořil (vše lze doložit dochovanými emaily). Na základě toho mu bylo nabídnuto startovné zdarma, které však nevyužil z důvodů náhlého onemocnění.

Když pak v letošním roce Martin přihlašoval náš oddíl Winjay ISC Praha do kategorie čtyřčlenných týmů Sport, dotázal se, zda by mohl využít nabídku startovného zdarma z minulého roku. Tento jeho požadavek byl zamítnut ale s tím, že nám mohlo být startovné sníženo právě díky jeho organizační pomoci. Startovné jsme posléze zaplatili a tím byla celá věc pro nás uzavřena.

Winjay ISC Praha není zdaleka nejlepším týmem v ČR a taková informace nikde a nikdy nezazněla. Ano, Winjay ISC Praha je vítěz kategorie VETERANS z Le Mans 2013 a tato informace je součástí naší marketingové strategie v oslovování potencionálních sponzorů či partnerů a je uváděna v emailové korespondenci, nabídkových listech apod. Dle našeho názoru se jedná o zcela běžný postup ve světě ať již amatérského, či výkonostního sportu.

CITACE Z ČLÁNKU:
Bohužel, slovní přestřelky v depu pokračují! Dozvídáme se, že "NENÁVÍDÍME PRAŽÁKY" a že tímto „LIKVIDUJEME (bezesporu) NEJLEPŠÍ TÝM V ZÁVODĚ“. Zatím to pořád bylo v rovině alespoň nějaké slušnosti.

Slovní přestřelky v depu pokračovaly v rámcí mezí dál. Určitou zášť jsme však od té doby cítíli na každém kroku a bylo jasné, že prostor vyhrazený našemu týmu začíná být středem všeobecného zájmu.

Obecně vzato, Pražáky nemá rád nikdo.

CITACE Z ČLÁNKU:
Máme dost očitých svědků, kteří tato padlá slova potvrdí! Nevěřil jsem vlastním uším!

Do pořadatelského stanu přišli tentokrát dva členové týmu č. 75. Jako hlavní argument uvedli toto: …proč nás trestáte dvakrát? Už tak jste nám „zku...li“ závod tím, že jeden z vašich "debilních" pořadatelů zavinil pád jednoho z nás, v zatáčce při nájezdu na hráz.

Tímto "naším" pořadatelem nebyl nikdo jiný než strážnice městské policie, která instinktivně spěchala pomoci bruslařce, která měla těžký pád v zatáčce a zůstala nehybně ležet na trati. V tu samou chvíli, kdy běžela k dívce, se k zatáčce řítil osamoceny bruslař, který ani nepřibrzdil a v zatáčce upadl. Až druhý den ráno jsme společně rozpletli, jak to zhruba probíhalo v kritickou dobu. U incidentu byly dvě strážnice, které dohlížely dodržování zákazu vstupu na trať, abychom my závodníci mohli v klidu závodit. Když uviděly pád dívky, jedna z nich automaticky běžela na pomoc a zjistit, co se jí stalo, zatímco druhá strážnice začala mávat a signalizovat na přijíždějícího bruslaře se snahou ho zpomalit nebo zastavit.

Prostě stalo se, že jeden z bruslařů, rychlík z vedoucího týmu č. 75, zavadil o policistku, spadl a smotal se pod zábradlí s bannery. To se může stát každému. Za to bych nikoho nevinil, ale ... Rychlík argumentoval tím, že kdyby tam ta policajtka nebyla, v pohodě by ležící bruslařku přeskočil nebo objel a pokračoval by dál. To je naprosto neprofesionální a pro mě nelidské a neuvěřitelné. Takže, podle zvrácené logiky závodníka z týmu č. 75 měla policistka reagovat asi takto: když vidí, že někdo leží na zemi bez hnutí, musí nejprve počkat, až projede bruslař, kterému ve 24hodinovém závodě jde o několik málo sekund jeho důležitého času, počkat, jestli zakopne nebo nezakopne, nebo přeskočí či objede "překážku" a teprve potom by měla jít pomoct zraněné.

Všichni dobře víme, jak obtížné je brzdit na kolečkových bruslích ve větší rychlosti, hlavně u těch, co na nich nestojí tak často. Toto ale asi není náš případ. Chlapci z týmu č. 75 jsou excelentní bruslaři, což potvrdily i výsledky, viz webové stránky. Policistka sama uvedla, že u závodníka neviděla snahu jakkoli snížit rychlost při nájezdu do zatáčky!! (pro neznalé to vypadá tak, že se dá jedna noha dozadu a brzdí se třením vnitřní strany saně všech koleček) arogance daného "závodníka" se pak naplno projevila ve formě urážek a vybraného slovníku na účet policistky i v dalším kole.

Vrcholem všeho bylo to, že se mu nakonec zmatená policistka ještě omluvila za jeho pád.

Incident, který se stal již v sobotních odpoledních hodinách, nemá s porušením pravidel povinné výbavy nic společného a byl pokládán za uzavřený. Je proto nepřípustné tyto dvě naprosto odlišné události jakkoliv spojovat.
 
Pokud bylo ale Vaší snahou opravdu rozplést okamžik, co se v danou chvíli stalo, bylo by více než na místě konfrontovat Vaše případné úvahy s členem týmu Winjay ISC Praha. Celý průběh události byl detailně popsán na ošetřovací stanici a vzápětí i revidován členkou organizačního vedení, která šla událost ověřit přímo na místo, potvrdila verzi našeho závodníka a tlumočila omluvu policie – svědectví viz. člen ošetřovacího týmu. Důrazně tedy protestujeme proti veškeré účelové či zpětné manipulaci s fakty.
 
Situace se odehrála následovně. Člen našeho týmu pronásledoval skupinku bruslařů, kteří odbočili směrem na hráz do pravotočivé, ostré zatáčky. Ve chvíli, kdy on sám se k ní blížil vysokou rychlostí, zaregistroval uprostřed zatáčky zvýšený pohyb. V ten samý moment si všiml sedící dívky, která se zřejmě následkem pádu ocitla na vozovce, a po obou jejích stranách stojících strážnic Městské policie, přičemž jedna z nich gestikulujíc vyběhla proti našemu závodníkovi. Ten se naprosto přirozeně lekl a během vteřiny musel řešit tuto extrémní situaci (zlehčování zde věru není na místě). Pokusil se proto o úhybný manévr, který však nevyšel a závodník upadl.

Ohrazujeme se tímto proti bagatelizaci pádu a svalování morální viny de facto na našeho závodníka (a to i přesto, že dívce byla již poskytována pomoc). V situaci, kdy na trať vběhly obě strážnice, došlo k porušení bezpečnosti a ohrožení zdraví nejen jejich, ale též přijíždějících bruslařů.

Pokud se někomu zdá nelidské či nesportovní, že bruslař argumentoval tím, že kdyby na trati byla jen jedna strážnice poskytující pomoc dívce, objel by ji, pak vězte, že to je to jediné co by mohl v dané situaci udělat aniž by ohrozil své zdraví a zároveň zdraví druhých. Je velmi lehké nechat unést se emocemi na vlnách lidskosti, které jsou zde navíc předkládany s jasným cílem šokovat a ublížit, ale pokud se nad tím zamyslíte s chladnou hlavou, brzy přijdete na to, že vyhnutí se překážce ve vysoké rychlosti je  snažší než jakýkoliv pokus o zastavení.

Závodník dokončil své kolo a vrátil se k strážnicím Městské policie, aby je informoval, slušnou, zdůrazňujeme slušnou formou, o nevhodnosti jejich postupu. Doslova zaznělo "Uvědomujete si že jste způsobily více škody než užitku?", což potvrdí všichni přítomní. Nedošlo tedy k žádné "formě urážek a vybraného slovníku" - proti této formulaci se ostře ohrazujeme a považujeme ji za smyšlenou. Strážnice se za svůj postup omluvila, závodník poděkoval za pochopení a tím celá událost skončila.

Bohužel později došlo v cílené "honbě na čarodějnice" k záměrné manipulaci s fakty. Společně s následným přidáním působivého bulvárního obalu se rázem celá událost stala jedním z vykonstruovaných, a též velmi poškozujících, „důkazů” proti našemu týmu.

CITACE Z ČLÁNKU:
O tom, že kluci z týmu č. 75 mají „vybraný“ slovník, jsem se osobně přesvědčil, když jsem se vezl ve vláčku za ním jako třetí. Způsob, jakým si říkal o volnou stopu, při předjíždění ostatních pomalejších, byl nehorázný a o něm samotném říkal vše. Myslím, že jsem nebyl jediný, koho chlapci z týmu č. 75 míjeli, a v určitých úsecích ho slyšeli i návštěvníci přehrady, kteří jen kroutili hlavou.

Opět jeden z klasických útoků na náš tým, který je psán s jasným záměrem poškodit ve stylu “kdo chce psa být, hůl si vždy najde”. I tady by se dalo říci, že půjde o názor proti názoru, avšak díky záznamu z kamery umístěné na hlavě jednoho z našich závodníků si může nezaujatý, podotýkáme nezaujatý, divák udělat svůj obrázek, jakým způsobem závodníci na trati komunikovali.

Pokud snad v některém z kol přeci jen došlo k určitému nedorozumění mezi našimi závodníky a ostatními bruslaři na trati, přijměte prosím naší omluvu. Slušné křiknutí “Levá, díky!” ale v žádném případě není z naší strany považováno jako „nehorázný způsob” a je zavedeným standardem na všech inline závodech.

CITACE Z ČLÁNKU:
Arogance, nabubřelost a absence obyčejného slušného chování se zřejmě přenesla i na podpůrný servisní tým těchto závodníků. V občerstvovací stanici, do které podle pravidel měli přístup jen závodníci, se daná osoba z podpůrného týmu č. 75 chovala jako doma. Odnášela si kvanta občerstvení přímo do přistaveného karavanu. Kdyby si každý závodník bral tolik jídla a melounů, jako support75, tak bychom museli mít tak minimálně tři tuny melounů navíc a stejně by na ostatní nezbylo!!

Podmínka zákazu vstupu v bruslích do prostoru občerstvovací stanice byla neustále opakována moderátory celé akce a my se snažili ji neporušovat. Náročný závod, jakým “Adidas 24 hodin okolo Olešné” je, však vyžaduje maximální koncentraci a přípravu před jízdou každého z členů týmu aspirujíciho na celkový úspěch. Není tedy v jejich možnostech v tak krátké pauze na odpočinek pokaždé vyzouvat brusle, navštívit občerstvovací stanici, vrátit se a brusle opět nazout. V tomto případě jsme tak poprosili členku našeho podpůrného týmu, aby všem závodníkům týmu, po vzájemné dohodě s obsluhou občerstvovací stanice, jednou za čas přinesla nějaké občerstvení v podobě melounů či banánů. Členka našeho týmu zároveň pomáhala s občerstvením druhému týmu FILA Black Ice z Brna.

Důrazně však popíráme, že se jednalo o "kvanta jídla a melounů" - tento výrok považujeme za lež.   

CITACE Z ČLÁNKU:
Korunu všemu daly PRIMITÍVNÍ vyhrůžky pana J., že příští rok zařídí, aby se z našeho MČR stal obyčejný hobby fitness závod, bez účasti opravdových hvězd a výkonnostních bruslařů.

Pan J. se od podobného výroku naprosto distancuje, stejně jako všichni ostatní členové týmu.

Mistrovství České republiky bez náležité akreditace ČSKB (Český svaz kolečkového bruslení) není právoplatným Mistrovstvím ČR v inline bruslení. Organizátor takového mistrovství v jednotlivých inline disciplínách (dráha, ovál, silnice) je pověřen vedením ČSKB za předem stanovených pravidel. Jedním z nich je např. pravidlo, že mistrem ČR se může stát pouze občan ČR.

Jediným, kdo tedy může pověřit, případně odebrat licenci MČR v inline závodech, je ČSKB.

CITACE Z ČLÁNKU:
Dovolím si říct, že o takové "sportovce" nestojíme. Nepochybuji o tom, že tým č. 75 všechna má tvrzení zpochybní a bude je komentovat po svém. Toto je můj úhel pohledu na celou nešťastnou kauzu.

Jak říkává generace našich babiček, a Vaše babička jistě potvrdí, "každá mince má dvě strany" a "kdo chce psa být, hůl si vždy najde ". Vaší verzi jak se to celé odehrálo, skládanku složenou z mnoha střípků, které sice nezapadají přesně do sebe, ale jsou systematicky pospojovány tak, aby vytvořily pokud možno ucelený obraz nabubřelosti a, jak Vy s oblibou říkáte, arogance, mají možnost shlédnout všichni návštěvníci Vašich stránek, stejně jako registrovaní uživatelé Vašeho newsletteru.

V rámci korektnosti a uceleného pohledu na věc i z druhé strany Vás tímto žádáme, z hlediska zachování maximální objektivity, o zveřejnění našeho otevřeného dopisu na Vašich stránkách. Dejte prosím šanci Vašim čtenářům, aby i oni mohli vidět celou věc z druhé strany "barikády" a udělat si na vše svůj vlastní, ucelený názor.

Sport byl, je a vždy bude plný emocí, které však závěrečným hvizdem a následným podáním ruky definitivně mizí, což Vy jako všestranný a uznávaný sportovec bezpochyby znáte. Pokud tomu tak není, problém je někde jinde. Mrzí nás proto, že i přes veškerá nedoruzumění která část závodu provázela, jsme se z Vaší strany takového sportovního podání ruky při vyhlašování výsledků nedočkali, ať již v roli ředitele závodu, rozhodčího nebo závodníka.

Považujte prosím tento náš dopis za upřímně myšlenou omluvu a symbolické podání ruky se snahou celou tuto nešťastnou záležitost z naší strany urovnat.


S veškerou úctou,
účastníci závodu  a členové Winjay ISC Praha

 

 

Kdo je Winjay ISC Praha?
Bruslaršký oddíl ISC Praha o.s. byl založen v roce 2007 a záhy se stal útočištěm amatérských sportovců, kteří si na sklonku své kariéry chtěli prodloužit svůj sportovní život. Členové oddílu, kterých je evidováno k dnešnímu datu zhruba 20, se každoročně účastní desítek závodů jak v České republice, tak v zahraničí. K hlavním úspěchům oddílu patří medailová umístění na prestižním závodě 24 hodin Le Mans v letech 2011-13 v kategorii Veterans, stejně jako pravidelná reprezentace na ME a MS Masters. Oddíl, od roku 2012 startující pod hlavičkou italské společnosti Winjay, patří k aktivním členům ČSKB. Od zahájení své činnosti žádný z jeho členů neměl problémy s organizátory závodů, se kterými se naopak oddíl k oboustranné spokojenosti snaží v mnoha směrech spolupracovat.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

nihil novi sub sole

(Martin Hejný, 17. 9. 2014 12:56)

aneb nic nového pod sluncem, když jsem před pár lety tenhle sport opustil, byla situace v něm značně rozvrkočená a neuspořádaná, když jsem se teď přišel podívat, co je u kluků z ISC nového vidím, že vše je při starém, protože jinak si nedovedu takový pořadatelský diletantismus vysvětlit.

Klukům (a holkám) z ISC přeju hodně zdaru a pevné nervy, alespoň do té doby, než se situace kolem inlajnů ustálí a závody budou pořádat pořadatelé, kteří vědí jak na to.

Ad Jana (neslušný chování): věřím tomu, že závodníkům tu a tam ujelo nějaké to sprosté slovo, to ovšem není známka neslušného chování, pokládat tohle za neslušné je jen neznalost a pokrytectví. Sportovec při závodě je vystaven tlaku, který celkem přirozeně ventiluje výrazy, které by jinak nepoužil. Tohle je běžná a známá věc, závodník těžko může závodit a nebýt "vyhecovaný", kdy pak dochází k podobným naprosto neškodným extempore. Ano, pokud někdo jezdí "na pohodu" tohle nezná a nechápe, takže buďte, prosím, k některým výrazům závodníka při výkonu tolerantnější.

názor

(Martin Horák, 4. 7. 2013 21:00)

Ahoj všichni, jezdil jsem tam také a já se musím přiklonit ke klukům z Prahy. Některé názory a komentáře byli fakt proti nim. Byl jsem toho svědkem, jak komentátor sázel penalizace od boku až jsem se divil. Přeju hodně úspěchů celému týmu.

organizace

(ivan, 4. 7. 2013 12:29)

K případu ,,Olešná".
Myslím si, že hlavní problém je v nezkušenosti pořadatelů. Především si pletou závod s volnou (třeba vytrvalostní) vyjížďkou. Vůbec se nedivím někomu, kdo ostře osloví ,,závodníka,, který na úzké trati nejeví známky uvolnění tratě (ač byl na to upozorněn). S takovými případy (u stejných lidí) jsem se také několikrát setkal. Takže si myslím, že pokud pořadatel není schopen upozornit pomalu jezdící účastníky závodu na to, že by se měli pohybovat u alespoň některého okraje, tak je třeba použít ostřejšího upozornění! Je v zájmu obou zúčastněných, aby předjížděcí manévr proběhl bezpečně a co nejrychleji.
Další a velmi důležitý moment je střídání. Zde se děly hrozné věci. Po předání štafety někteří (a ne zrovna jistí bruslaři) začali prudce brzdit, měnit směr, někdy i o 180 stupňů. Zde bych na místě pořadatelů byl velmi přísný a trestal (třeba i vyloučením). Vždyť také z tohoto důvodu bylo nejvíce pádů. Zákaz předjíždění na některých úsecích považuji za zbytečný (úplně stačí předjížděného upozornit a předjetí proběhne bezpečně) - vždyť jde o závod.
Noční svícení by bylo vhodné řešit demokraticky. Pokud nesvítíš, tak nevidíš a nemůžeš jet rychle. Ohrožuješ pouze sebe.Tedy jedná se o pouze tvůj problém. Zpětná blikačka je nesmysl. Jen se plete se stacionárním osvětlením nebezpečných míst.
Byl jsem svědkem toho, jak pořadatel vypisoval jakousi odměnu za (fyzické) dopadení bruslaře, který v době, kdy bylo ještě vidět, neměl světlo zapnuté - no hrůza.
Závod Olešná byl pěkný (trať, prostředí, počasí, účastí), ale pořadatel by se měl pro příště zamyslet nad tím, co důležité je a co není.
Není mi známo, že by byli členové týmu 75 arogantní, nevychovaní a pod. lidé. Jsou to především ,,závoďáci,, , kteří chtějí vyhrát a tomu obětují téměř cokoliv. 75- ko nenech se
odradit.
Ivan (Morava)
Ivan

adrenalin účastníků

(Honza, 3. 7. 2013 18:03)

Tak a je to!!! Každá mince má dvě strany,je dobré mít info.Bez emocí-jste chlapi,závodníci,co se stalo,stalo,vše košér nebylo,omluvy padly! Vynechte ženský chování,podejte si ruce a pořadateli přeji vytrvalost a správnou volbu při zlepšování uznaných nedostatků.Příští rok ahoj!!!

Arogantní frajeři

(Milan, 2. 7. 2013 15:08)

Když je někdo dobrej, tak je dobrej. Gratuluji k výbornému výsledku. Po té snůšce urážek na váš tým se ještě divím, jak jste slušně odpověděli. Pořadatel by se měl vážně zamyslet co pořádá a hlavně pro koho. Zda je to závod nebo přicrmdávání a hlavně by si měl uvědomit co znamená MČR. Držím palce k další dobrým výsledkům.