ISC Praha - Speed Skating Team

Valná hromada ČSKB (2.3.2013)

(fm) V sobotu 2. března se v Praze, Strahově uskutečnila valná hromada Českého svazu kolečkového bruslení. Výročního zasedání, na jehož programu bylo mimo jiné i schválení účetní závěrky za rok 2013, se nakonec zůčastnili zástupci 23 oddílů ČSKB, tedy nadpoloviční vetšiny členské základny, čímž byla splněna podmínka usnášeníschopnosti.

Cestu na Strahov si též našel i zástupce Prague Roller Derby pan Jiří Máčel, který však ještě před samotným začátkem jednání musel spolknout hořkou pilulku v podobě těsné porážky v historicky prvním utkání Roller Derby na území České republiky.

Valná hromada, na které oddíl ISC Praha zastupovali předseda Jaroslav Zíka a František Míček, byla zahájena s menším zpožděním krátce po 15 hodině. Nejprve bylo zvoleno pracovní představenstvo a byla též provedena volba mandátové komise, následovalo schválení programu schůze.

Předseda ČSKB pan Michal Hrazdíra pak přednesl zprávu o činnosti a hospodaření svazu v roce 2012. Nasledovala zpráva revizní komise, kterou přednesla Šárka Pinďáková (Kladno). Š.  Pinďáková ve svém ostrém prohlášení požadovala, kromě jiného, okamžité ustanovení funkce hospodáře a zavedení kontrolních mechanizmů při manipulaci s finančními prostředky svazu. Na základě zprávy revizní komise bylo odhlasováno, že předsednictvo připraví návrh nové hospodářské směrnice s ohledem na bezpečnost a transparentnost finančních toků.

Po krátké pauze, kdy mizely připravené chlebíčky rychleji než finanční prostředky města v tunelu Blanka, přišlo na řadu schvalování účetní závěrky za rok 2012. Hospodářský výsledek od začátku roku činil -23 130,28 Kč. Zajímavostí pak zcela jistě byla informace o přidělené dotaci ve výši okolo 1 mil. Kč, tedy informace na kterou bylo předchozím vedením svazu uvaleno přísné informační embargo a kterou obestíralo tajemství srovnatelné snad jen s tzv. Štěchovickým pokladem.

Druhá část programu pak pokračovala bouřlivou diskuzí ohledně výše členských příspěvků jednotlivých členů do svazové pokladny. Původně navrhovaná částka předsednictvem ve výši 100,- na člena nebyla až tak atraktivní pro část pléna, začaly se proto objevovat další návrhy v podobě 200,- Kč na člena, 100,- Kč na dospělého a 50,- Kč na dítě, 200,- Kč na všechny a podobně. Ve chvíli, kdy se ukázalo že není vlastně jasné kdo je ještě dítě a kdo není, případně kdy už nebude, došlo k hlasování a zvítězil původní návrh předsednictva svazu. Od roku 2013 bude tedy každý člen svazu přispívat částkou 100,- Kč ročně.

Dalším bodem programu bylo schválení nového člena předsednictva Marcela Němčeka. Marcel Němček (Otrokovice) byl jednomysleně schválen.

Závěrečným bodem programu bylo pak schválení návrhu usnesení, po kterém následovala volná diskuze.

Celkově se valná hromada uskutečnila v poklidné atmosféře, kterou ovlivnila především skutečnost že s prací nového vedení svazu byla většina oddílů víceméně spokojena. Zaznělo spoustu konstruktivních připomínek a zajímavých podnětů, které předsednictvo svazu nebralo na lehkou váhu a přislíbilo se jimi do další schůze zabývat.
 

P.S. Fotografie záhoráckého závitku má pouze ilustrativní charakter a nejedná se o občerstvení podávané na valné hromadě. Jídlo bylo podáváno v přilehlé studentské menze ČVUT, kde autor článku nemohl odolat, ač chtěl.

 

František Míček

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář